Publicat de: Daniel Onaca | 24 octombrie 2014

Michelangelo cu capul în nori / Michelangelo with the head in the clouds

Legenda Sibilei / The legend of Sibyl

Sibila a fost o femeie profet despre care se știe puține lucruri. Vorbind odată despre sine însuși, această figură misterioasă a spus: „Sunt jumătate muritoare și jumătate divină, așa cum divină a fost mama mea.” Se pare că originea ei a fost deșertul libian, unde oficia la un oracol dintr-o oază numită Siwa, în calitate de o preoteasă a lui Zeus. Euripide face referire la ea în tragedia „Lamia”.

Poetul Serapion povestește că Sibyla a continuat să prorocească și după moarte răspândind semne și cuvinte în văzduh. Trupul său, transformat în țărână, a fost acoperit de verdeață. Orice sălbăticiune care se nimerea să pască pe acolo primea darul de a dezvălui oamenilor viitorul, atunci când erau sacrificate. Se mai spune că ceea ce vedem noi, astăzi, pe fața lunii este tocmai sufletul ei.

Michelangelo a pictat (cel puțin) cinci Sibile: Cuma, Persea, Eritreea, Delphi și Libia. Întrucât se spune că fiecare dintre ele, a prezis, într-un fel, apariția creștinismului, Papa Iulius al II-lea a hotărât ca și ele să fie zugrăvite pe plafonul Capelei Sixtine. Pentru realizarea acestei opere, lui Michelagelo i-au trebuit 17 zile. Sibila Libiană este una dintre figurile cele mai elaborate ale edificiului.

Sibila

Sibila Libiană de Michelangelo Buonarroti (1511, Capela Sixtină, Vatican

Sibyl was a woman prophet little known. Speaking about herself, the mysterious figure said: „I’m half mortal and half divine, divine as my mother was.”It seems that its origin was the Libyan desert, where she officiated in an oasis, at Siwa oracle, as a priestess of Zeus. Euripides made ​​reference to her in his work, „Lamia”.

Serapion poet says that Sibyl continued to make prophecies even after hers death, spreading signs and words in the air. His body turned to dust, was covered by greenery. Any beast that happened to feed there, received the gift of revealing the people’s future, when they were slaughtered. It is said that what we see today, in the moon surface is just the face of hers soul.

Michelangelo painted (at least) five Sibyls: Cuma, Persea, Eritrea, Delphi and Libya. As it is said that each of them predicted, in a sense, the emergence of Christianity, Pope Julius II decided that they must be painted on the ceiling of the Sistine Chapel. Michelagelo needed 17 days to do this work. Libyan Sibyl is one of the most elaborate figures of the building.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: